Aktualności arrow Historia szkoły

Nie pamiętasz hasła?
Konto? Zarejestruj się!
Historia szkoły Drukuj Poleć znajomemu
Spis treści
Historia szkoły
Lata 1959 - 1971
Lata 1971 - 1980
Lata 1980 - 1985
Lata 1985 - 1987
Lata 1987 - 1989
Lata 1989 - 1994

Lata 1971 - 1980

ROK SZKOLNY 1971/1972
Kolejnym dyrektorem, a właściwie kierownikiem, jak wtedy nazywano osobę kierującą szkołą, został po odejściu na emeryturę p. J. Nowary, p. Antoni Pierchała biolog z wykształcenia i zamiłowania, pracujący tuż przed objęciem tego stanowiska w Szkole Podstawowej Nr 8. Objął to stanowisko w roku szkolnym 1971/1972. Pierwsze jego spotkanie z nauczycielami uczącymi w SP nr 7 miało miejsce na spotkaniu RP w sierpniu 1971 roku.
Antoni Pierchała kierował wtedy szkołą, która liczyła 25 oddziałów, 867 uczniów, zaś grono pedagogiczne liczyło 23 osoby (nauczyciele pracujący na pełny etat). Zastępcą kierownika szkoły nadal była przedstawicielka grona pedagogicznego, która pełniła tę funkcję już za dyrektorowania p. J. Nowary - p. Renata Nowara. Ze względu na liczbę uczniów szkoła pracowała na trzy zmiany.
Podobnie jak w latach ubiegłych uczniów obowiązywał jednolity strój, tarcze szkolne. Prężnie działała drużyna harcerska, która liczyła teraz 200 harcerzy. W roku szkolnym 1971/1972 120 harcerzy złożyło przyrzeczenie harcerskie, przyznano wiele stopni harcerskich. Duży nacisk kładziono na zajęcia pozalekcyjne. W szkole działało wiele kół zainteresowań m.in. koło gospodarstwa domowego, koło krajoznawcze. Osiągnięciami mógł się poszczycić prowadzony przez p. Marię Matejczyk chór szkolny męski i żeński, który otrzymał Wyróżnienie III Stopnia na Powiatowym Przeglądzie Zespołów Artystycznych. Wśród osiągnięć uczniów należy wymienić III miejsce jednej z uczennic w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Ukrainie i Białorusi, oraz zakwalifikowanie się ucznia do Eliminacji Wojewódzkich Olimpiady Matematycznej.

ROK SZKOLNY 1972/1973
Jest to rok ważny dlatego, że kierującego naszą szkołą kierownika Antoniego Pierchałę i jego zastępczynie nagrodzono nowowprowadzonymi nagrodami dla wyróżniających się w pracy nauczycieli - p. A. Pierchała otrzymał Nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania, a p. R. Nowara Nagrodę Kuratora Szkolnego.
Nie zmniejszyła się liczba uczniów, w tym roku szkolnym było ich 874 w 26 oddziałach i nadal uczyli się oni na zmiany.
Rok szkolny 1972/73 to rok wprowadzenia do szkół ćwiczeń rekreacyjnych dla uczniów na każdej lekcji i podczas przerw po 3 i 6 lekcji. Dbałość o ucznia wyrażała się i tym, że 120 osób korzystało z dożywiania, a 62 z zajęć w świetlicy szkolnej. Przeprowadzono także akcję zapobiegania próchnicy zębów u uczniów. Uczniowie obowiązkowo nosili do szkoły tzw. woreczki czystości czyli woreczki, w których znajdowało się mydło, ręcznik, grzebień, chusteczka do nosa.
Mając na względzie odciążenie finansowe rodziców uczniowie pod koniec roku wymieniali się podręcznikami.
W roku tym wśród zajęć pozalekcyjnych szczególną popularnością cieszyło się Szkolne Koło Turystyczno - Krajoznawcze prowadzone przez p. Teresę Piskorską, nauczycielkę geografii m.in. dzięki organizowanym rajdom turystycznym.
Drużyna harcerska rozszerzyła się o 16 osobowy umundurowany zastęp MSR - Młodzieżowej Służby Ruchu. Harcerze brali udział w licznych akcjach m.in. Harcerski Start, Harcerski Karnawał, Półwiecze Kraju Rad, Kopernik - Nauka - Postęp, organizowali ogniska, a tegoroczne przyrzeczenie połączono z obchodami rocznicy śmierci patrona szkoły gen K. Świerczewskiego. Drużyną opiekowały się nadal hm T. Żodziewska i phm T. Piskorska.
Uczniowie dbali o powstałą przy szkole działkę, brali udział w sesjach Miejskiej Rady Narodowej, w spotkaniach z przedstawicielami ZBOWiDu, przepracowali społecznie 1000 godzin na stadionie MPGK.
Zwyczajem stało się, że narady RP poprzedzały lekcje pokazowe prowadzone przez poszczególnych nauczycieli, w ten sposób nauczyciela dzielili się swoimi doświadczeniami. W tym roku odbyła się wizytacja szkoły, której dokonali wizytatorzy metodycy oraz z-ca inspektora szkolnego - wizytator Józef Wójcik. Pracę szkoły oceniono bardzo dobrze.

ROK SZKOLNY 1973/1974
Nadal wprowadza się reformę szkolnictwa. W II semestrze Ministerstwo zdecydowało o zmianie ocen ze sprawowania i wprowadziło następujące oceny: wz, wyr, db, odp, ndp.
Szkoła liczy 814 uczniów, którzy uczęszczają na zajęcia nadal na trzy zmiany. Pomimo trudnych warunków lokalowych dobrze wypadły badania wyników nauczania z chemii zorganizowane przez kuratorium - średnia 4,2. Uczniowie zajęli dobre miejsca podczas Wojewódzkiego Etapu Olimpiad Przedmiotowych m.in. IV miejsce z biologii, IV miejsce z języka rosyjskiego, oraz III miejsce w rejonie Olimpiady Wiedzy o Województwie Katowickim. Odnotowano również dobre miejsca sportowców m. in. II miejsce w siatkówce, II miejsce w czwórboju i V w pięcioboju.
Doceniono pracę nauczycieli i w tym roku szkolnym Nagrody Ministra Oświaty i Wychowania otrzymały: Halina Kot - nauczycielka chemii, Teresa Szyszka - nauczycielka języka rosyjskiego, zaś pani Genowefa Augustynowicz - nauczycielka matematyki otrzymała Nagrodę Kuratora.
Prężnie działa drużyna harcerska. W tym roku szkolnym przyrzeczenie złożyło 80 harcerzy, a obietnicę zuchową 60 zuchów. Uczniowie brali udział m.in. w barwnym korowodzie, który przeszedł ulicami osiedla z okazji obchodów Dnia Dziecka. Poczyniono liczne zakupy m.in. zakupiono taborety, krzesła do klas, półki pod telewizory, półki do kuchni itp.

ROK SZKOLNY 1974/1975
Rozpoczęto kolejny etap reformy - dyskusję nad Kodeksem Ucznia.
Nadal do szkoły chodzi wielu uczniów - 796, nie zmieniła się też liczba oddziałów. Nowością jest zdobywanie, poszerzanie wiedzy przez nauczycieli uczestniczących w wykładach NURT-u.
Uczniowie mają częste przerwy w nauce: jesienną, świąteczną, ferie zimowe, przerwę wiosenną. W szkole działa koło TPPR, koło filatelistyczne, matematyczne i inne.
Kolejny raz szkołę wizytowano. I tym razem dokonujący wizytacji T. Skurski wraz z zespołem metodyków wysoko ocenił pracę kierownictwa szkoły i nauczycieli. Podkreślono również bardzo dobrą współpracę z zakładem opiekuńczym - Spółdzielnią Mieszkaniową "Górnik" i włączenie się młodzieży w zbiórkę makulatury i suchego chleba.
Uczniowie brali udział w pokazie gimnastycznym na stadionie podczas Święta Sportu i Kultury. Harcerze włączyli się czynnie w obchody XXX PRL. 160 harcerzy złożyło przyrzeczenie harcerskie.

ROK SZKOLNY 1975/1976
Ten rok szkolny był bardzo trudny, gdyż rozpoczęto go bez dyrektora, który przebywał w szpitalu. Jego obowiązki przejęła na czas choroby jego zastępczyni. W tym roku, w ramach reformy administracyjnej Osiedle Radzionków III, w którym jest nasza szkoła, zostało włączone do miasta Bytomia, tym samym zmieniły się władze oświatowe. Szkoła przeszła pod nadzór Wydziału Oświaty i Wychowania w Bytomiu i otrzymała nowy numer - 25, tak więc od tego roku szkolnego jesteśmy SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ NR 25 W BYTOMIU, a nasi uczniowie otrzymali nowe tarcze. Uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego uświetnia obecność przedstawiciela naszych nowych władz oświatowych, z-cy inspektora szkolnego Wł. Świątka.
Nadal dba się w szkole o rozwijanie zainteresowań pozalekcyjnych uczniów, organizuje się im czas po lekcjach dlatego też w szkole działa aktywnie 8 kół zainteresowań.
Podczas XXIII Finału Przeglądu Szkolnych Zespołów Artystycznych w Bytomiu wyróżniono naszą szkołę, a fakt ten odnotowała lokalna prasa. W lokalnej prasie pisano również z okazji Święta Pracy, chwaląc jej wygląd - umundurowanie MSR. W nagrodę p. Żodziewska zorganizowała dla harcerzy kilkudniową wycieczkę do Trójmiasta. Sukcesem było zakwalifikowanie się do etapu wojewódzkiego uczennicy biorącej udział w XXIII Konkursie Recytatorskim zorganizowanym w Bytomiu. Sporo sukcesów odnieśli młodzi sportowcy szkoły, zdobywając dyplomy, nagrody książkowe, puchary podczas różnych rozgrywek sportowych. Aby zachęcić dzieci do oszczędzania, uczniom klas pierwszych założono książeczki SKO z wkładem 5 zł.
Dzięki pomocy zakładu opiekuńczego, przeprowadzono remont, malowanie, oraz obsadzono teren wokół szkoły różami - wszystko to na kwotę 40.000 złotych. Sporo pomogła szkole - nieodpłatnie Kop. Powstańców Śląskich (malowanie, wymiana oświetlenia, naprawa płotu w czynie społecznym!).
Na ostatniej konferencji w roku szkolnym 1975/1976 był już dyrektor A. Pierchała!

ROK SZKOLNY 1976/1977
We wrześniu naukę w szkole rozpoczęło 692 uczniów w 22 oddziałach.
W czasie przerwy jesiennej już tradycyjnie młodzież pracowała na rzecz szkoły i środowiska.
Kolejni nauczyciele otrzymali wyróżnienia za swoją pracę, tym razem z okazji Dnia Nauczyciela Złoty Krzyż Zasługi oraz Nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania otrzymała p. Helena Mazur, a pani Zofia Serwa Nagrodę Kuratora. Nagrodzono również byłą kierowniczkę naszej szkoły panią Jadwigę Nowarę - odznaczono Ją Złotą Odznaką ZNP.
Do nowości, które Ministerstwo wprowadziło do szkół należy zaliczyć cotygodniowe poniedziałkowe apele, na których młodzież ma się dowiadywać o aktualnych wydarzeniach, rocznicach. Apele te przygotowywały kolejne klasy pod kierunkiem wychowawców. Klasy starały się, aby właśnie ich apel była najciekawszy.
Ważnym wydarzeniem było również wpisanie dawnej kierowniczki szkoły p. J. Nawary do Księgi Zasłużonych Miasta Bytomia z okazji XXXII Rocznicy Wyzwolenia Miasta Bytomia.
Szkoła zorganizowała imprezę środowiskową z okazji kolejnej rocznicy śmierci patrona naszej szkoły. W trakcie akademii 120 harcerzy złożyło przyrzeczenie. Imprezę tę wysoko oceniły władze oświatowe.
Uczennica klasy VIII po raz drugi została laureatką Konkursu Recytatorskiego. Możemy też pochwalić się VI miejscem w województwie w Konkursie Języka Polskiego. Za swoje osiągnięcia uczennica Beata Kurpanik została odznaczona Szarfą Przodownik Nauki i Pracy Społecznej podczas Dni Bytomia. (nagrodę taką wręczano pierwszy raz!)
Młodzież czynnie włącza się w zbiórkę makulatury - zebrano 10 ton!
Szkole pomaga zakład opiekuńczy Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nasz Dom", który wykonał prace na ok. 30.000 zł, w zamian uczniowie wraz z nauczycielami przygotowywali imprezy artystyczne, okolicznościowe dla pracowników Spółdzielni.
200 osób korzystało w tym roku szkolnym z dożywiania.
Prężnie działający Komitet Rodzicielski zorganizował m.in. zabawę karnawałowe i sylwestrową, zdobywając w ten sposób fundusze dla szkoły i konsolidując środowisko.

ROK SZKOLNY 1977/1978
Nowy rok szkolny powitano w czystych, wymalowanych klasach - szkołę malowano, remontowano podczas wakacji.
Z okazji Dnia Nauczyciela kolejny raz nagrody odbierali podczas uroczystej akademii w Bytomiu nasi nauczyciele. Złoty Krzyż Zasługi otrzymał dyrektor szkoły Antoni Pierchała oraz p. Genowefa Augustynowicz - nauczycielka matematyki, p. Zofia Serwa - polonistka, p. Zenobia Sośniak - polonistka, która otrzymała również Nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania. Nagrodzono z tej okazji również byłą kierowniczkę szkoły J. Nowarę - otrzymała ona Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. O nagrodzonych pisała lokalna prasa.
Nad 10 drużynami - 4 zuchowe i 6 harcerskich, opiekę sprawują: p. Teresa Żodziewska i p. Bronisława Burek. 70% uczniów należy do ZHP.
Uczniowie podobnie jak w latach ubiegłych angażowali się w prace społeczne - przepracowali 5000 roboczogodzin na rzecz środowiska, zebrali 800 kg suchego chleba i 8 ton makulatury. Na terenie szkoły organizuje się wiele imprez m.in. zorganizowano wystawę książek i czasopism o II wojnie światowej, którą zwiedzili również uczniowie okolicznych szkół. Opiekująca się SKO p. Halina Hanzel otrzymała nagrodę od PKO za wzorowe prowadzenie SKO na terenie szkoły.
Wśród osiągnięć uczniów warto odnotować II miejsce w województwie w Konkursie Recytatorskim, I, II i IV miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim "Broniewski", VI i X miejsce w Eliminacjach Miejskich Olimpiady Języka Rosyjskiego.
Ciekawostką były wspólne konferencje Rad Pedagogicznych SP 25 i SP 23, które odbywały się w naszej szkole.

ROK SZKOLNY 1978/1979
Szkoła liczy 664 uczniów, nie zmieniła się liczba oddziałów. Do harcerstwa należy 242 uczniów. Wśród zajęć poza lekcyjnych dużym powodzeniem cieszy się koło taneczne prowadzone przez p. B. Burek, na którym uczniowie uczą się tańca towarzyskiego, oraz rajdy krajoznawcze organizowane przez nauczycielkę geografii p. T. Piskorską, dzięki którym uczniowie poznają ciekawe zakątki Polski. Nadal odbywają się apele poniedziałkowe.
Wśród osiągnięć szkoły należy odnotować VI i X miejsce uczniów w Olimpiadzie Języka Rosyjskiego, I miejsce w Bytomiu w badaniach wyników nauczania, osiągnięcia sportowe m.in. II miejsce w Biegu o Puchar Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej i III miejsce w piłce nożnej.

ROK SZKOLNY 1979/1980
Liczba uczniów systematycznie się zmniejsza. W tym roku szkolnym jest 629 uczniów. Podobnie jak w poprzednich latach prężnie działa szczep harcerski. 63 uczniów złożyło przyrzeczenie harcerskie w wyjątkowym miejscu - na Westerplatte, gdzie harcerzy byli podczas trzydniowej wycieczki zorganizowanej przez opiekunkę szczepu p. T. Żodziewską. Kilka osób wyjechało też na międzynarodowy obóz harcerski do Czechosłowacji.
Jak co roku młodzież angażowała się w prace społeczne na rzecz środowiska lokalnego, zbierała makulaturę itp. Na terenie szkoły działały koła zainteresowań, w których uczniowie spędzali czas po lekcjach.