Aktualności arrow Historia szkoły

Nie pamiętasz hasła?
Konto? Zarejestruj się!
Historia szkoły Drukuj Poleć znajomemu
Spis treści
Historia szkoły
Lata 1959 - 1971
Lata 1971 - 1980
Lata 1980 - 1985
Lata 1985 - 1987
Lata 1987 - 1989
Lata 1989 - 1994

Lata 1980 - 1985

ROK SZKOLNY 1980/1981

Do szkoły uczęszcza 598 uczniów. Jest po dwie klasy I - VI i po trzy klasy VII - VIII. W grudniu odbyła się konferencja nadzwyczajna w związku z wprowadzeniem stanu wojennego. Samorząd Uczniowski prowadzony przez p. M. Matejczyk zapoznał uczniów z obowiązkami wynikającymi z Dekretu o Stanie Wojennym. Obowiązuje 6 dniowy tydzień pracy. Wcześniej rozpoczęły się ferie świąteczne. W czasie ferii nauczyciele pełnili dyżury w szkole, działała świetlica szkolna.
Wprowadzono gimnastykę korekcyjną dla uczniów z wadami postawy - prowadzi ją lekarz z ośrodka w Reptach dr B. Janota. Rozpoczęto akcję "Szklanka mleka".
Rozszerzono skalę ocen o: "+" i "-". Wśród osiągnięć szkoły należy odnotować otrzymanie Brązowego Krzyża Zasługi przez p. Teresą Piskorską nauczycielkę geografii.
Dokonano kontroli finansów i gospodarki szkoły. Skontrolowano również działalność SKO i ZHP - obie wypadły dobrze.
Szkoła była gospodarzem 2 konferencji: konferencji dyrektorów szkół i dyrektorów przedszkoli.

ROK SZKOLNY 1981/1982
Do szkoły uczęszcza 551 uczniów. Klasy I liczą po 33 uczniów. W trakcie wakacji pomalowano całą szkołę, wymieniono piece CO w kotłowni. W tym roku szkolnym władze zrezygnowały z przerwy jesiennej. Zajęcia odbywać się będą 5 razy w tygodniu (w soboty może działać świetlica). Kontynuowana jest akcja "Szklanka mleka". Dla dzieci z wadami postawy gimnastykę korekcyjną prowadzi dr B. Janota. Szkoła otrzymała pieniądze na zakup pomocy dydaktycznych.
W trakcie zbiórki zorganizowanej przez szkolne koło PCK zebrano 22 tys. zł dla powodzian.
Nowością było powołanie Komisji Socjalnej w skład, której weszły: p. A. Nowak, p. T. Żodziewska i p. A. Kempińska, oraz pojawienie się praktykantek ze Studium Wychowawczyń Przedszkola. Praktyki z języka rosyjskiego prowadziła pani M. Bosak. Dzieci z klas I otrzymują zeszyty z darów z ZSRR. Młodzież skupiona w TPPR prowadziła korespondencje z młodzieżą w ZSRR. W tym roku nawiązano korespondencję z jedną ze szkół w Leningradzie. Odbył się alarm ppoż, który wykazał bardzo dobrą znajomość drogi ewakuacyjnej, sprawność młodzieży.
Wśród osiągnięć uczniów należy odnotować m.in. udział w majowym Biegu Zwycięstwa, oraz fakt, że trzech uczniów zakwalifikowało się do Eliminacji Wojewódzkich Olimpiady Historycznej. Uczeń klasy VII b T. Węzik zajął VIII miejsce w województwie podczas Olimpiady GEOGRAFICZNEJ.
W przeprowadzonym na terenie miasta badaniu wyników nauczania nasza szkoła zajęła I miejsce - średnia 3,65. Wśród osiągnięć sportowych warto odnotować I miejsce indywidualne w pływaniu oraz II miejsce w siatkówce na terenie Bytomia.
Wśród zajęć pozalekcyjnych wyróżniało się Koło polonistyczne prowadzone przez p. A. Nowak, którego uczestnicy m.in. zdobyli wyróżnienia w konkursie literackim na temat pracy górnika, przygotowali kilka konkursów i imprez szkolnych.
Uczniowie klas VII - VIII w ostatnim tygodniu nauki brali udział w pracach społecznych na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej.

ROK SZKOLNY 1982/1983
W tym roku szkolnym uczy się w szkole 554 uczniów (3 klasy I).
W czasie ferii zimowych prowadzone były zajęcia sportowe, w których udział mógł wziąć każdy uczeń. Zabawa pożegnalna klas VIII - komers odbył się w klubie Spółdzielni Mieszkaniowej. Tam też odbywały się liczne imprezy szkolne dla pracowników Spółdzielni, uczniów i ich rodziców.
Największe problemy w tym roku sprawiała dyrekcji sprawa remontu dachu i gzymsów, na który ciągle nie było środków.
W związku z przyjazdem do Polski, do Katowic papieża Jana Pawła II szkoła miała dodatkowy dzień wolny, który potem odpracowano.
Prężnie działały koła pozalekcyjne m.in. koło taneczne, które swe umiejętności prezentowało na stadionie. Zorganizowano również kurs tańca towarzyskiego dla wszystkich chętnych uczniów.
Do osiągnięć szkoły należy zaliczyć zakwalifikowanie się uczniów T. Węzika i Piotra Opieli do II etapu eliminacji Olimpiady Fizycznej, T. Węzika do II etapu Olimpiady Języka Polskiego, zakwalifikowanie się do II etapu Olimpiady Chemicznej Marzeny Skoczylas, Piotra Opieli i zajęcie przez tego ostatniego III miejsca w Eliminacjach Wojewódzkich tej olimpiady.
W ramach preorientacji zawodowej uczniowie zwiedzali pobliskie zakłady pracy i szkoły średnie. Młodzież brała również udział w licznych pracach społecznych na rzecz osiedla. Wyjeżdżała do kina, teatru, opery.
Warto też odnotować, że w roku tym zmniejszono obowiązkowy wymiar godzin dla nauczycieli do 18.

ROK SZKOLNY 1983/1984
Gościem na konferencji rozpoczynającej rok szkolny była wizytator Teresa Bogatko. Do szkoły uczęszczało w tym roku 561 uczniów. Podobnie jak w latach ubiegłych konferencje Rady Pedagogicznej poprzedzały lekcje pokazowe. Opiekunka SKO p. H. Hanzel otrzymała Srebrną Odznakę przyznaną za prowadzenie SKO. Do dokonań wartych odnotowania należą m.in. następujące fakty: jak co roku nauczyciele przygotowali z uczniami kilka akademii środowiskowych. Podobnie jak w latach ubiegłych uczniowie brali udział w pokazie gimnastycznym na stadionie z okazji Dnia Dziecka, oraz w występie w Domu Kultury z okazji Dni Bytomia, gdzie zaprezentowaliśmy również "Bajkowy koncert" - za ten występ szkoła otrzymała wyróżnienie, a młodzież słodycze. Dwóch uczniów reprezentowało szkołę z Fizyki, pięć osób w Eliminacjach Miejskich Konkursu Języka Polskiego (wszystkie z klasy VIII a). Wśród osiągnięć sportowych najbardziej spektakularnymi były m.in. I i II miejsce w Międzyszkolnych Zawodach Lekkoatletycznych, I miejsce podczas Wyścigu Kolarskiego.
W trakcie roku szkolnego odbywały się również, odgórnie organizowane spotkania z żołnierzami. Komitet Rodzicielski urządził zabawę dla rodziców i nauczycieli, z której dochody podreperowały finanse szkoły. Zakupiono pomoce naukowe i meble. Po raz pierwszy podczas spotkań z dyrektorami szkół zwrócono uwagę na narkotyki, mówiono o działalności MONARU.
Szczep harcerski liczył w tym roku 137 harcerzy.
Po raz pierwszy powołano Społecznego Inspektora Pracy - została nim p. Felicja Pyrek.

ROK SZKOLNY 1984/1985
Konferencję rozpoczynającą rok szkolny 1984/1985 oraz dwie pozostałe, które odbyły się w I semestrze prowadził dyr Antoni Pierchała, który po dłuższej chorobie w marcu 1985 roku przeszedł na emeryturę. Zastępowała go początkowo, a potem objęła jego stanowisko z-ca dyrektora p. Renata Nowara. Ona też od 1985 roku była dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 25 w Bytomiu.