Aktualności arrow Historia szkoły

Nie pamiętasz hasła?
Konto? Zarejestruj się!
Historia szkoły Drukuj Poleć znajomemu
Spis treści
Historia szkoły
Lata 1959 - 1971
Lata 1971 - 1980
Lata 1980 - 1985
Lata 1985 - 1987
Lata 1987 - 1989
Lata 1989 - 1994

Lata 1989 - 1994
 
Image
Dyrektor szkoły
Maria Matejczyk
 
 
Image

 
  Wicedyrektor szkoły
Elżbieta Hutta
 

 

 

 Dyrektorem szkoły została p. Maria Matejczyk, a zastępcą p. Elżbieta Hutta, o czym poinformowała na akademii inaugurującej nowy rok szkolny p. wizytator z Wydziału Oświaty i Wychowania w Bytomiu. W szkole było 18 klas, w których uczyło się 497 uczennic i uczniów. Rozpoczęli pracę nauczyciele: p. Piotr Werner - historia, p. Grażyna Pakuła - praca technika, świetlica, p. Małgorzata Mościńska - matematyka. Powadzone były dodatkowe zajęcia dla uczniów słabych w ramach zajęć wyrównawczych oraz pomocy koleżeńskiej. Uczniowie mogli rozwijać swoje zainteresowania na zajęciach kół zainteresowań: polonistycznego, matematycznego, biologicznego, chemicznego, plastycznego.
Wśród osiągnięć uczniów należy odnotować m. in. udział w imprezach rekreacyjno - sportowych zorganizowanych przez Radzionkowskie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne na Księżej Górze. Reprezentanci naszej szkoły zajęli II miejsce w dzielnicowym wieloboju sprawnościowym. W konkursach przedmiotowych: w województwie: Anna Cieśla - chemia, Beata Wasilewska - j. rosyjski; w rejonie: Katarzyna Nowak (III miejsce), Marcin Ziemniewicz (IV miejsce), Monika Bień (VIII miejsce).
Młodzież wyjeżdżała do teatru, kina opery.

Image

ROK SZKOLNY 1990/1991
Rok szkolny rozpoczął się 3 września. Na uczniów czekały spore zmiany. Po pierwsze program nauczania rozszerzono o 2 nowe przedmioty: religię (wszystkie klasy) oraz język angielski (klasy piąte), poza tym zlikwidowano przedmiot PO, czyli przysposobienie obronne. Po drugie przedstawiono nowy regulamin oceniania- rozszerzona została skala ocen od 1 do 6 (1-
niedostateczny, 2-mierny, 3-dostateczny, 4-dobry, 5-bardzo dobry, 6-celujący) nowe oceny z zachowania: wzorowe, bardzo dobre, odpowiednie, nieodpowiednie, naganne. Szkoła liczyła 17 oddziałów, uczyło się w niej 449 uczniów i uczennic. Grono powiększyło się o ks. Damiana Suszkę, katechetkę Annę Goindę oraz nauczycielkę j. ang. panią Ewę Raźny. Uczniowie mogli brać udział w działających kołach zainteresowań (biologicznym, chemicznym, fizycznym, geograficznym, historycznym, matematycznym, polonistycznym, plastycznym, chórze). Oprócz tego odbywały się zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających problemy z nauką. Na terenie szkoły działał również Zastę Próbny (ok. 10 uczestników) wchodzący w skład 10 Bytomskiej Drużyny Harcerskiej Bytomskiego Hufca Harcerek i Harcerzy ZHR pod opieką p. Piotra Wernera. Zaczęliśmy również wydawać własne pisemko pod kierunkiem p. Aleksandry Nowak pod tytułem "My". Zakupiliśmy kolorowy telewizor, wideo i maszynę do pisania. Na terenie szkoły działał tak jak i teraz samorząd szkolny, nad którym opiekę sprawowała p. Halina Pulsakowska-Sorychta.

 
Image

 
  Gazetka My nr 15/'92  
 
Image

 
  Gazetka My nr 17/'92  


Ważniejsze wyjazdy, imprezy, akademie, zawody: Kraków, Pszczyna, Cieszyn, Koniaków, Oświęcim, Ogrodzieniec, Wrocław, Olsztyn, Mirów, Bobolice, Muzeum Śląskie, teatr, wystawa kwiatów, kopalnia zabytkowa, kolonie śródroczne w Ustroniu Morskim, lekcja plenerowa plastyki w Koniakowie; akademie, Mikołajki, Dzień Matki, 1 Dzień wiosny, Dzień Dziecka, Dzień sportu; zawody: udział w międzyszkolnych zawodach łyżwiarskich, w biegach przełajowych, mecz siatkówki nauczyciele kontra uczniowie.
Osiągnięcia sportowe:
V miejsce chłopców w biegach przełajowych szkół Bytomia
Pikos Tomasz-indywidualnie V miejsce
Agata Odachowska- indywidualnie II miejsce w wieloboju sprawnościowym
II miejsce dziewcząt i III miejsce chłopców w jeździe szybkiej

ROK SZKOLNY 1991/92

Image
Nowy rok szkolny nie zaczął się zbyt optymistycznie, nastąpiły cięcia budżetowe w oświacie-zmniejszono ilość godzin, zlikwidowano w dużej części zajęcia pozalekcyjne takie jak kółka i douczania dla uczniów mających kłopoty z nauką. Szkoła liczyła 16 oddziałów, a uczyło się w niej 434 uczniów i uczennic. Na emeryturę odeszły panie Genowefa Augustynowicz-nauczyciel matematyki, Zofia Serwa-polonistka, Zenobia Sośniak-
polonistka, Danuta Marmola-świetliczanka. Na ich miejsce do pracy przyjęto nową polonistkę-Marię Nowarę, angli
stkę-Katarzynę Orpik, kierowniczkę świetlicy-Marię Gatner. W tym roku szkolnym zakupiono kserokopiarkę. Samorząd szkolny działał pod opieką p. Piotra Wernera. Z powodu dłuższej choroby p. dyr. Marii Matejczyk kierownictwo szkoły w tym czasie przejęła p. z-ca dyr. Elżbieta Hutta.

Ważniejsze wyjazdy, imprezy, akademie, zawody:
Jura Krakowsko - Częstochowska, Pszczyna, Cieszyn, Oświęcim, Góry Świętokrzyskie, Wrocław, Beskidy, Muzeum Śląskie, teatr, wystawa kwiatów, kolonie śródroczne w Ustroniu Morskim, lekcja plenerowa plastyki w Koniakowie; akademie, Mikołajki, Dzień Matki, 1 Dzień wiosny, Dzień Dziecka, Dzień sportu, mecz siatkówki nauczyciele kontra uczniowie.
Osiągnięcia sportowe:
II miejsce w biegach przełajowych wśród szkół bytomskich
I miejsce indywidualnie Agata Odachowska
III miejsce dziewcząt w wielobojach sprawnościowych klas VI
II miejsce w jeździe szybkiej chłopców

ROK SZKOLNY 1992/1993
W szkole uczyło się wówczas 443 uczennic i uczniów. Uczennice naszej szkoły wraz z nauczycielką plastyki p. Bożeną Wiśniowską wzięły udział w malarskich plenerach w Koniakowie. Owoc pleneru można było obejrzeć w Galerii Sztuki Dziecięcej w Bytomiu. W szkole otwarto sklepik, w którym można było kupić słodycze, pączki a także potrzebne artykuły szkolne.. Uczniowie wzięli udział w spotkaniu z profesorem Janem Miodkiem. Włączyli się w akcję Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zbierając 700 tys. złotych. Pani Aleksandra Nowak otrzymała Nagrodę Kuratora Oświaty.

ROK SZKOLNY 1993/1994
Image
W szkole uczyło się 440 uczennic i uczniów. Tradycją stały się wyjazdy na letnią wystawę kwiatów organizowaną w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie. We wrześniu uczniowie wybrali się na głośny film Stevena Spielberga "Park Jurajski". Uczniowie klasy VIII a zaprojektowali i przedstawili pokaz wielkich stylistów mody. Przygotowano cykl apeli "Przedstawiamy się". Uczniowie zebrali 700 000 złotych na dzieci leczonych w zabrzańskiej Klinice Kardiochirurgii. Podziwiali występy cyrkowe m.in. występ magika, których organizatorem była dyrekcja szkoły. Na teranie szkoły odbywały się spotkania z psychologiem. Najczęściej uczestniczyli w nich uczniowie klas VII i VIII. Uczniowie wychodzili do kina, teatru, opery, wyjeżdżali na wycieczki turystyczno - krajoznawcze.
15 maja 1994 roku odbył się konkurs na stanowisko dyrektora szkoły. Zwyciężyła p. Elżbieta Hutta, która przejęła funkcję dyrektora szkoły od września następnego roku szkolnego.

opracowały na podstawie dostępnych źródeł (Kronika szkoły oraz protokołów Rady Pedagogicznej) Małgorzata Wolszleger i Barbara Hryszkiewicz

Image

Powyższy obrazek przedstawia początek prezentacji, w której zostały przedstawione lata szkoły 1989-1994.
Kliknij na obrazek jeżeli chcesz pobrać prezentację.