Aktualnoci arrow Program wychowawczy

Nie pamitasz hasa?
Konto? Zarejestruj si!
Program wychowawczy Drukuj
(w piguce)
Program wychowawczy prezentuje wszystkie treci i dziaania o charakterze wychowawczym. Szczegóowe zadania i sposoby realizacji programu przedstawione s m.in. w planach pracy: szkoy, pedagoga, wietlicy, wychowawców klas, nauczycieli poszczególnych przedmiotów, samorzdu uczniowskiego, organizacji dziaajcych na terenie szkoy, szkolnym kalendarzu imprez.
Program wychowawczy naszej szkoy jest otwarty na wszelkie propozycje i sugestie wszystkich, którzy bior udzia w procesie wychowania powierzonej nam modziey.

Szanowni Rodzice!
Drodzy Uczniowie!

Chcemy abycie zapoznali si z programem wychowawczym naszej szkoy i dziki temu stali si naszymi sojusznikami we wspólnej sprawie jak jest wychowanie. Poniej przedstawiamy najwaniejsze zagadnienia i prosimy o zaznajomienie si z caoci programu wychowawczego, który dostpny jest w bibliotece szkolnej.
Oto spis treci programu wychowawczego naszego gimnazjum, który uatwi Wam orientacj w jego zawartoci.


Misja szkoy 4
Wizja szkoy 5
Zadania szkoy - II etap ksztacenia (klasy IV-VI).... 6
Zadania szkoy - III etap ksztacenia (gimnazjum).. 7
Oddziaywanie wychowawcze stawiane przed kadym nauczycielem, okrelone w ramach zada ogólnych szkoy. 8
Powinnoci i treci wychowawcze waciwe dla poszczególnych zaj edukacyjnych - szkoa podstawowa 9
Powinnoci i treci wychowawcze waciwe dla poszczególnych zaj edukacyjnych - szkoa podstawowa 12
Zamierzone efekty pracy wychowawczej u ucznia 16
Role nauczyciela wychowawcy klasowego 19
Oczekiwania wobec rodziców 21
Zwyczaje i obyczaje szkolne 22
Oferta zaj pozalekcyjnych dla uczniów 23
Wspópraca ze rodowiskiem lokalnym 24
Wspópraca z kocioem parafialnym pod wezwaniem w. Michaa Archanioa w Suchej Górze 25
Propozycje zada i form ich realizacji klasowego programu wychowawczego (klasy I - III) 26

Szkolny program wychowawczy