Aktualnoci arrow Lego Cogito Ago

Nie pamitasz hasa?
Konto? Zarejestruj si!
Lego Cogito Ago

Dlaczego LEGO? (Czytam)
Czytanie ze zrozumieniem to wedug wielu podstawowa umiejtno, jak szkoa ma da swoim wychowankom. Tymczasem z bada porwnawczych wiemy, /.../

Dlaczego COGITO? (Myl)
Mylenie twrcze, krytyczne i naukowe w XXI wieku nie jest ju domen naukowcw czy artystw, staje si warunkiem yciowego powodzenia. Od ucznia, studenta, pracownika, menadera wymaga si samodzielnoci w myleniu i dziaaniu, gotowoci do zmian, cigego uczenia si /.../

Dlaczego AGO? (Dziaam)
Dziaanie obywatelskie, spoeczne. Edukacja nie moe ogranicza si do rozwijania sprawnoci podporzdkowanych indywidualnej karierze. Solidarno - kiedy przedmiot naszej dumy i tosamoci - staje si powoli pojciem historycznym. Szkoa musi rozwija wraliwo spoeczn, umiejtno wsppracy /.../


Szkoa wzia udzia w programie "Lego Cogito Ago" i uzyskaa ponisze certyfikaty"

Sprawno:

CZYTAM
lego_dyplom.jpg
Sprawno:

MYL
cogito_dyplom.jpg
Sprawno:

DZIAAM
ago_dyplom.jpg

Kliknij na obrazek aby przeczyta o szczegach sprawnoci