Aktualnoci arrow Dla szstoklasistw

Nie pamitasz hasa?
Konto? Zarejestruj si!
Spacer po szkole Drukuj Pole znajomemu
Spis treci
Spacer po szkole
Parter
I pitro
II pitro
Kompleks Sportowy ORLIK
Co Ci czeka?
Jeszcze o nas..


Co Ci czeka?- nauka jzyków obcych: jzyk angielski w wymiarze 3 godzin, jzyk niemiecki - 2 godz. tygodniowo, w grupach midzyoddziaowych (podzia w zalenoci od zaawansowania)
- do wyboru: religia lub etyka
- zajcia w terenie z biologii i geografii; spotkania z pracownikami U
- zajcia – dowiadczenia z chemii i fizyki
- Szkolenie dotyczce udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej -
- Zajcia profilaktyczne dotycz uzalenie, przemocy – warsztaty w Centrum Pomocy
- Edukacja prawna - Spotkanie z przedstawicielami Policji; zwiedzanie Komisariatu w Bytomiu
- Preorientacja zawodowa - szkolenie prowadzone przez pracowników Centrum Ksztacenia Ustawicznego
– Aktywny udzia w yciu kulturalnym - organizowane s wyjazdy do kina, muzeów, na spektakle teatralne; Poznasz zabytki naszego kraju, najbliszej okolicy
– Praca metodami aktywnymi m.in. metod projektu.
– Utrwalisz wyniesione z domy zasady kulturalnego zachowania si
– Bdziesz móg wybra zgodnie z Twoimi zainteresowaniami zajcia dodatkowe – oferta w zaczeniu
– Moesz bra udzia w zajcia dodatkowe dla uczniów uzdolnionych – przygotowujcych do udziau w konkursach, a w klasach II-III do egzaminu
– Moesz uzyska tytu PRYMUSA SZKOY
– Za bardzo dobre wyniki w nauce po I i II semestrze otrzymasz dyplom (prymusi i uczniowie z ocenami bdb i db)
– Za wzorow frekwencj otrzymasz dyplom po I i II semestrze
Jeeli masz kopoty w nauce – skorzystasz z zaj wyrównawczych ( matematyka, fizyka, chemia, jzyk polski, jzyki obce)
– W wyjtkowo uzasadnionych sytuacjach moesz skorzysta Z ZAJ INDYWIDUALNYCH ( prowadzone w domu ucznia)