Aktualnoci arrow Edukacja globalna

Nie pamitasz hasa?
Konto? Zarejestruj si!
Edukacja Globalna Drukuj Pole znajomemu
Redaktor: Administrator   
roda, 08.02.2012

Gimnazjum nr 11 realizuje w roku szkolnym 2016/17
Projekt:
"Edukacja globalna.
Liderzy edukacji na rzecz rozwoju"

wspófinansowanego z programu polskiej wspópracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP


W czwartek w klasie I b na godzinie wychowawczej odbyy si zajcia w ramach Edukacji Globalnej Uczniowie rozwizywali  quizy na temat wody, szukali rozwiza jak oszczdza wod w gospodarstwach domowych i nie tylko. Zapoznali si z metodami pozyskiwania wody na obszarach trudno w ni dostpnych oraz omówili metody oczyszczania wody na makietach i wykonujc dowiadczenia, które wczeniej przygotowali w domu.  Modzie wykazaa si duym zainteresowaniem tematu i z pewnoci docenia dostp do czystej, biecej wody w domu czy szkole.

Pamitajmy, e s obszary na wiecie, gdzie woda jest cenniejsza ni zoto.


Image here: