Aktualnoci

Nie pamitasz hasa?
Konto? Zarejestruj si!
Regulamin biblioteki Drukuj Pole znajomemu

Regulamin biblioteki

 • Z ksigozbioru biblioteki szkolnej korzysta mog wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy Gimnazjum
 • Czytelnicy maj zapewniony dostp do regaw z ksikami i pras.
 • Informacje o godzinach otwarcia biblioteki podane s na drzwiach wejciowych.
 • Czytelnika w obrbie biblioteki i czytelni obowizuje cisza.
 • W pomieszczeniach bibliotecznych obowizuje zakaz picia napojw i spoywania posikw.
 • Czytelnicy mog jednorazowo wypoyczy trzy ksiki na okres nie duszy ni 30 dni, ale w uzasadnionych przypadkach bibliotekarz moe ograniczy lub zwikszy liczb wypoycze z podaniem terminu zwrotu.
 • Z ksigozbioru podrcznego mona korzysta tylko w czytelni.
 • Czytelnik zobowizany jest do poszanowania wypoyczonych zbiorw.
 • Przy wypoyczaniu naley zwrci uwag na ewentualne uszkodzenia ksiek i poinformowa o nich bibliotekarza.
 • W przypadku zagubienia lub zniszczenia ksiki czytelnik jest zobowizany zwrci tak sam pozycj lub inn wskazan przez bibliotekarza.
 • Wszystkie wypoyczone przez czytelnikw ksiki powinny by zwrcone na dwa tygodnie przed kocem roku szkolnego.
 • Za nie przestrzeganie regulaminu biblioteki czytelnik moe by pozbawiony prawa do korzystania z ksigozbioru.
 • Uczniom wyrniajcym si systematycznym czytelnictwem i biorcym udzia w pracach biblioteki mog by przyznawane nagrody na koniec roku szkolnego.