Aktualności

Nie pamiętasz hasła?
Konto? Zarejestruj się!
Regulamin stołówki Drukuj Poleć znajomemu

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej

 • Stołówka szkolna jest miejscem przeznaczonym wyłącznie do spożywania posiłków.
 • Za stan stołówki odpowiadają dyrektor szkoły, kierownik świetlicy, szef kuchni.
 • Stołówka szkolna jest czynna w trakcie przerwy obiadowej po piątej i szóstej lekcji.
 • Do pomieszczenia wchodzą tylko uczniowie korzystający z posiłków.
 • Za bezpieczeństwo osób przebywających w stołówce odpowiada kierownik świetlicy.
 • Każdy uczeń korzystający ze stołówki jest odpowiedzialny za ład i porządek.
 • Posiłki wydawane są tylko w obecności nauczyciela pełniącego dozór.
 • Wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi pełniącemu dozór.
 • Uczniowie ustawiają się przy okienku gdzie wydawane są posiłki
 • Uczniowie obowiązani są do zachowania zasad bezpieczeństwa
 • Po odebraniu posiłku z okienka każdy uczeń w bezpieczny sposób przenosi swój posiłek do stolika i spożywa go z zachowaniem zasad kultury.
 • Po spożytym posiłku uczeń odnosi brudne naczynia do okienka "Zwrot naczyń".
 • Zabrania się przebywania na terenie stołówki osobom nie korzystającym z posiłków.
 • Spożywający posiłek zachowują na stołówce porządek.
 • Za czystość pomieszczenia stołówki odpowiada szef kuchni i kierownik administracyjno - gospodarczy.