Program wychowawczy
(w pigułce)
Program wychowawczy prezentuje wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym. Szczegółowe zadania i sposoby realizacji programu przedstawione są m.in. w planach pracy: szkoły, pedagoga, świetlicy, wychowawców klas, nauczycieli poszczególnych przedmiotów, samorządu uczniowskiego, organizacji działających na terenie szkoły, szkolnym kalendarzu imprez.
Program wychowawczy naszej szkoły jest otwarty na wszelkie propozycje i sugestie wszystkich, którzy biorą udział w procesie wychowania powierzonej nam młodzieży.

Szanowni Rodzice!
Drodzy Uczniowie!

Chcemy abyście zapoznali się z programem wychowawczym naszej szkoły i dzięki temu stali się naszymi sojusznikami we wspólnej sprawie jaką jest wychowanie. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zagadnienia i prosimy o zaznajomienie się z całością programu wychowawczego, który dostępny jest w bibliotece szkolnej.
Oto spis treści programu wychowawczego naszego gimnazjum, który ułatwi Wam orientację w jego zawartości.


Misja szkoły 4
Wizja szkoły 5
Zadania szkoły - II etap kształcenia (klasy IV-VI).... 6
Zadania szkoły - III etap kształcenia (gimnazjum).. 7
Oddziaływanie wychowawcze stawiane przed każdym nauczycielem, określone w ramach zadań ogólnych szkoły. 8
Powinności i treści wychowawcze właściwe dla poszczególnych zajęć edukacyjnych - szkoła podstawowa 9
Powinności i treści wychowawcze właściwe dla poszczególnych zajęć edukacyjnych - szkoła podstawowa 12
Zamierzone efekty pracy wychowawczej u ucznia 16
Role nauczyciela wychowawcy klasowego 19
Oczekiwania wobec rodziców 21
Zwyczaje i obyczaje szkolne 22
Oferta zajęć pozalekcyjnych dla uczniów 23
Współpraca ze środowiskiem lokalnym 24
Współpraca z kościołem parafialnym pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Suchej Górze 25
Propozycje zadań i form ich realizacji klasowego programu wychowawczego (klasy I - III) 26

Szkolny program wychowawczy