Grono pedagogiczne
Image

  grono3

                     
Dyrektor:

mgr Dorota Huras - nauczyciel dyplomowany

Jezyk polski:

mgr Maria Gierczyńska - nauczyciel dyplomowany- wicedyrektor
mgr Dorota Huras – nauczyciel dyplomowany
mgr Małgorzata Krzysik – nauczyciel dyplomowany-wicedyrektor
mgr Grażyna Kokoszka – nauczyciel dyplomowany


Matematyka:

mgr Małgorzata Wolszleger - nauczyciel dyplomowany
mgr Grażyna Wilczek – nauczyciel dyplomowany

Jezyk angielski:

mgr Beata Kubica – nauczyciel dyplomowany
mgr Ewa Cupryn- nauczyciel dyplomowany
 
Jezyk niemiecki:

mgr Paulina Kocybik - nauczyciel mianowany
mgr Anna Haber-Striczek- nauczyciel dyplomowany

Historia:

mgr Agata Treter - nauczyciel dyplomowany
mgr Jarosław Treter - nauczyciel dyplomowany

WOS:

mgr Jarosław Treter – nauczyciel dyplomowany

Fizyka:

mgr Dorota Krysiak – nauczyciel dyplomowany

Geografia:

mgr Halina Pulsakowska-Sorychta – nauczyciel dyplomowany

Chemia:

mgr Mariola Zawistowska – nauczyciel dyplomowany

Biologia:

mgr Adriana Labus – nauczyciel dyplomowany

Informatyka:      

mgr Marek Smarzewski – nauczyciel dyplomowany
Wychowanie fizyczne:

mgr Piotr Czajkowski – nauczyciel dyplomowany
mgr Robert Drzazga – nauczyciel dyplomowany
mgr Ireneusz Krzyszkowski - nauczyciel dyplomowany
Plastyka, zajęcia artystyczne:

mgr Alicja Krawczyk – nauczyciel dyplomowany

Muzyka:

mgr Alicja Krawczyk – nauczyciel dyplomowany

Religia:

ksiądz Grzegorz Rajs - nauczyciel mianowany
mgr Jadwiga Czajkowska - nauczyciel dyplomowany
ksiądz Andrzej Staniek- nauczyciel kontraktowy

Pedagog:

mgr Iwona Fidor- nauczyciel dyplomowany

Biblioteka: mgr Beata Michalik - nauczyciel dyplomowany