Rekrutacja
Redaktor: Administrator   
wtorek, 28.02.2012
  1. Terminy REKRUTACJI 2015 oraz wykaz wymaganych dokumentów.
  2. Kryteria rekrutacji do publicznych gimnazjów - UCHWAŁA NR XX/270/16 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 25 stycznia 2016 roku
  3. Zgłoszenie dziecka do Gimnazjum nr 11 w Bytomiu
  4. Wniosek o przyjęcie do Gimnazjum nr 11 w Bytomiu kandydata zamieszkałego poza obwodem  Gimnazjum nr 11 w Bytomiu
  5. Kwestionariusz informacyjny.
  6. Obwód Gimnazjum nr 11 w Bytomiu
  7. Podanie o przyjęcie kandydata w czasie roku szkolnego do Gimnazjum nr 11 w Bytomiu
  8. Postanowienie  Śląskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 2015r.
  9. Liczba miejsc w Gimanzjum nr 11 w Bytomiu.